Aşılar evcil hayvanınızın birçok ana hastalığını önleyecektir. VET224 Veteriner Kliniği, sağlıklı yaşam planının önemli parçası olarak özelleştirilmiş bir aşı takvimi oluşturulmasını ve bunlara uyulmasını önerir.

Kedi Aşıları;

Kuduz aşısı kuduz virüsünün hayvanlar ve insanlar arasında yayılmasını önler. Aşı, kedi yavruları için 3.  Aydan sonra, tek doz yapılmaktadır. Ülkemizdeki yasalara bağlı olarak her yıl tekrarı zorunludur.

FVRCP (Kedi Karma) Yaygın olarak “Felinedistemper” olarak bilinen, 3 ana ölümcül kedi virüsünden korunmayı içeren bir kombinasyon aşısıdır: Felinerinotracheitis, Calicivirüs ve Panleukopeni etkenlerine karşı bağışıklık sağlar. Her yıl tek dozda verilir.

FeLV (Kedi Lösemi) İmmun sistemi baskılayan bir Retrovirus’ tür ve sekonder bir enfeksiyonla beraber anemi tablosuna veya lenfoma gibi ölümcül hastalığa sebep olmasını önler. Kedi populasyonu fazla olabilecek ya da çiftleşecek kediler için VET224 ailesi olarak aşıyı önermekteyiz. Her yıl tek dozda verilir.

Köpek Aşıları;

Kuduz aşısı kuduz virüsünün hayvanlar ve insanlar arasında yayılmasını önler. Aşı, köpek yavruları için 3.  Aydan sonra, tek doz yapılmaktadır.Ülkemizdeki yasalara bağlı olarak her yıl tekrarı zorunludur.

DHPPLi (Köpek Karma) Yaygın olarak “Caninedistemper(Gençlik Hastalığı)” ve  “Parvoviral enteritis(Kanlı İshal)” olarak bilinen, 5 ana ölümcül köpek virüsünden korunmayı içeren bir kombinasyon aşısıdır: Caninedistemper, Adenovirüs, Parainfluenza, Parvovirus ve Leptospira  etkenlerine karşı bağışıklık sağlar. Her yıl tek dozda verilir.

Kennel Cough (Barınak Hastalığı)Kafes hastalığı ya da köpek öksürük hastalığı olarak da bilinir; genellikle Brodatella bronchiseptica bakteriyel etkeni yanına bir viral etken daha almasıyla hastalık seyreder.Aşı Bordatella etkenlerine karşı bağışıklığı arttırmak için kullanılır. VET224 ailesi olarak köpek populasyonun fazla olduğu durumlarda aşıyı önermekteyiz. Her yıl tek dozda verilir.